PRUULIKOJAST

Pruulikoja sündimise lugu läbi kõrvaltvaataja silmade.

See olli sedamoodi, et üleeelmise vuasta mihklikuu aegus teatas
meie Tambet, et ta ep tahte enam seda va Pauligi kohvi müüa. Et sial Puolas nad ep juo seda ka easte ja ta ep viiside nendega enam jämpsida.

Neh, tulli siis viinakuu aegus kojo ja akkas omale tegevust otsima. Mitu kuud istus internettis ja uuris midagid ja kui es uurin’, siis lakkus omale ōlut sisse. Ja see põlnd mitte mingi tavaline õlu vaid ikka siukste pisiksemate tegijate oma. Õiete suur tabel oli kua ühtelugu kompuutri sies lahti ja sônna ta panni igasugu imelikke sõnu kirja. Enne vahtis tüki aega seda õlut ja loksutas enne proovimist luasi sies edasi- tagasi ja vahel koguniste nuusutas seda. Mo’l akkas juba imelik tunne tekkima, et nüüd oo puhta ää mältsand.

Neh, paastukuu paiku siis teatas, et ta tahte omale Muhuse, Liivale, pruulikoda tiha. Kus ta’ s ise sõukse maitsega õllesid akkab tegema, mis ta oma mielest kenad oo. Ja et taal olle juba koht ka tiada ja puha. Esiti ma ika mõtlesi, et no nüüd oo küll siga lehma selgas ja suab ika nähä aga..ma es ütelnd taale esiti midagid.

Ja kus siis läks rall lahti. Oh sina taevas küll! Ja see olli ika üsna mitu kenad kuud. Ehitusemieste ja katelde toojaga põlnd asi sugugid nii hull kut erinevate riigiametitega. Mees lõhkus usinasti Talina ja Kuresare vahet käia ja täitis igasugu tähtsaid pabereid. Ikka maksuametile ja veterinaarametile ja pandipakendile ja siis jälle uiesti otsast pihta.
Ollid nendel asjamiestel ika tahtmised ja küsimused. Mine puodi ja too sur uhke tabalukk ja pane ukse ette ja siis tao ise haamriga puruks. Seda oo selle pärast taris tiha, et keskid ep suaks sialt salaja sisse minna.
Mis sa siis tied, kui pruulikojas oo rott ää surnd? Mismoodi sa oma ōllekatla sihest selle keedusse ikka täpselt kätt suad? Kui katlasse oo pandud 500 liitrit vett, kuidas siis kääritustünnis õlut vähem oo? Mismoodi suab maksuamet mõeta, kui palju just täpselt sial tünnis seda ōlut vädib?
Ei neh, ju seda oo selle pärast taris, et sa ep suaks riiki petta. Justnagu kõik, kes midagigid tahtvad ise tiha, oleksid vinnamise pial väljas. Sui läbi olli taris jämpsida enne kut kõik asised paberid korda sai.

Vahepeal ollid ne piened katlad kua Saksamaalt ää tulnd. Neid tulli otse mitu tükki ja ollid ika kenad ja kiiskasid päeva käe kut kosmosse laevad.
Neh ja siis tulli üks Ilmar Talinast ja näitas, mismoodi nende kateldega kieta ja sedamoodi need keedussed sialt tulema akkasid. Ika kordamööda nagu tšuktši värvimuusika- hele, punane, tume, hele, punane, tume…